10 იანი ბეტონის ბლოკი ზომები: 10x19x39 ღირებულება: 1.00₾ პალეტი – 120ც მანქანა – 1680ც

Read More

15 იანი ბეტონის ბლოკი ზომები: 15x19x39 ღირებულება: 1.40₾ პალეტი – 80ც მანქანა – 1120ც

Read More

19 იანი 6კ ბეტონის ბლოკი ზომები: 19x19x39 ღირებულება: 1.60₾ პალეტი – 72ც მანქანა – 1008ც

Read More

24 იანი 9კ ბეტონის ბლოკი ზომები: 24x19x39 ღირებულება: 2.00₾ პალეტი – 80ც მანქანა – 840ც

Read More

10 იანი პემზის ბლოკი ზომები: 10x19x39 ღირებულება: 1.40₾ პალეტი – 120ც მანქანა – 1680ც

Read More

15 იანი პემზის ბლოკი ზომები: 15x19x39 ღირებულება: 1.70₾ პალეტი – 80ც მანქანა – 1120ც

Read More

19 იანი 9კ პემზის ბლოკი ზომები: 19x19x39 ღირებულება: 2.00₾ პალეტი – 72ც მანქანა – 1008ც

Read More

24 იანი 9კ პემზის ბლოკი ზომები: 24x19x39 ღირებულება: 2.40₾ პალეტი – 60ც მანქანა – 840ც

Read More

29 იანი 12კ პემზის ბლოკი ზომები: 29x19x39 ღირებულება: 2.70₾ პალეტი – 48ც მანქანა – 672ც

Read More