img

9.5 იანი სატიხრე ბლოკი

ზომა:39X9.5X19

ფასი: 0.85₾

img

14.5 იანი სატიხრე ბლოკი

ზომა:39X14.5X19

ფასი: 1.25₾

 

img

19 იანი 2.კ ბეტონის ბლოკი

ზომა:39X19X19

ფასი: 1.30₾

 

img

19 იანი 6.კ ბეტონის ბლოკი

ზომა:39X19X19

ფასი: 1.40₾

img

24 იანი 9კ ბეტონის ბლოკი

ზომა:39X24X19

ფასი: 1.70₾

img

29 იანი 4კ ბეტონის ბლოკი

ზომა:39X29X19

ფასი: 1.85₾

img

9.5 იანი სატიხრე ბლოკი

ზომა:39X9.5X19

ფასი: 1.20₾

img

14.5 იანი სატიხრე ბლოკი

ზომა:39X14.5X19

ფასი: 1.45₾

img

19 იანი 9კ პემზის ბლოკი

ზომა:39X19X19

ფასი: 1.70₾

img

24 იანი 9კ პემზის ბლოკი

ზომა:39X24X19

ფასი: 2.20₾

img

29 იანი 12კ პემზის ბლოკი

ზომა:39X29X19

ფასი: 2.40₾