img

9.5 იანი სატიხრე ბლოკი

ზომა:39X9.5X19

ფასი: 0.75₾

img

14.5 იანი სატიხრე ბლოკი

ზომა:39X14.5X19

ფასი: 1.10₾

 

img

19.5 იანი 2.კ ბეტონის ბლოკი

ზომა:39X19X19

ფასი: 1.10₾

 

img

19.5 იანი 6.კ ბეტონის ბლოკი

ზომა:39X19X19

ფასი: 1.20₾

img

24 იანი 9კ ბეტონის ბლოკი

ზომა:39X24X19

ფასი: 1.55₾

img

29 იანი 4კ ბეტონის ბლოკი

ზომა:39X29X19

ფასი: 1.55₾

img

9.5 იანი სატიხრე ბლოკი

ზომა:39X9.5X19

ფასი: 1.10₾

img

14.5 იანი სატიხრე ბლოკი

ზომა:39X14.5X19

ფასი: 1.30₾

img

19.5 იანი 9კ პემზის ბლოკი

ზომა:39X19X19

ფასი: 1.60₾

img

24 იანი 9კ პემზის ბლოკი

ზომა:39X24X19

ფასი: 2.00₾

img

29 იანი 12კ პემზის ბლოკი

ზომა:39X29X19

ფასი: 2.20₾